معرفی


شركت از سال 1363 در طرح توسعه حريم حرم مطهر حضرت رضا (ع) فعاليت خود را آغاز و با گسترش كمي و كيفي دامنه فعاليت از تاريخ 1375/5/1 با مالكيت صد در صد آستان قدس رضوي به صورت مستقل شروع به كار نمود.